Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor, Grajski trg 1, Maribor, ki ga zastopa direktorica Irena Španinger, na podlagi 52. in 54. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih ...

Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor, Grajski trg 1, Maribor, ki ga zastopa direktorica Irena Španinger, na podlagi 52. in 55. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih ...

Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor, Grajski trg 1, Maribor, ki ga zastopa direktorica Irena Španinger, na podlagi 52. in 55. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih ...

SPOROČILO ZA JAVNOST Spoštovani, Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor (v nadaljevanju JMSS Maribor) vezano na prispevek o stanovanjih za mlade v Mariboru v oddaji Tednik, ki je ...

Oskrbovana najemna stanovanja v MariboruPonudba po meri vam zagotavlja:oskrbovano stanovanje brez arhitektonskih ovir in z dvigalom,klic v sili 24 ur na dan, vse dni v letu – storitev zagotavlja ...

OBVESTILO ZA JAVNOST – ODLOG DELOŽACIJE Spoštovani,obveščamo vas, da je dne 30. 7. 2014 stopila v veljavo novela Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ-J), ki omejuje možnosti odloga izvršbe ...