Obvezno pošiljanje računov v javni sektor v elektronski obliki od 1. 1. 2015

Dne 27. 12. 2013 je bil v Uradnem listu št. 111/2013 objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (ZOPSPU-A).

Bistvena novost, ki jo prinaša ZOPSPU-A je, da bodo s 1. 1. 2015 morali proračunski uporabniki prejemati račune in spremljajoče dokumente izključno v elektronski obliki (v nadaljevanju e-računi). To pomeni, da bodo morale pravne in fizične osebe za dobavljeno blago, izvedene storitve ali izvedene gradnje pošiljati proračunskim uporabnikom e-račune.

Fizične in pravne osebe bodo lahko pošiljale račune proračunskim uporabnikom preko bank, vključenih v medbančno izmenjavo e-računov, ponudnikov procesne obdelave podatkov, s katerimi ima Uprava Republike Slovenije za javna plačila (v nadaljevanju UJP) sklenjene pogodbe o izmenjavi e-računov, ali preko spletnega portala UJP e-račun, namenjenega izdajateljem, ki preko svoje banke ali procesorja ne morejo  posredovati e-računov proračunskim uporabnikom ali ne razpolagajo s tehnično podporo za pripravo e-računov. Navedene izmenjave omogočajo pošiljanje e-računov proračunskim uporabnikom prek UJP, ki je v skladu s 26. členom ZOPSPU enotna vstopna oziroma izstopna točka za izmenjavo e-računov, zato neposredno pošiljanje e-računov proračunskim uporabnikom ni dovoljeno.

Obveščamo vas, da je tudi JMSS Maribor, kot proračunski uporabnik, zavezan od 1. 1. 2015 prejemati izključno e-račune. Prosimo vas, da navedeno upoštevate pri poslovanju od 1. 1. 2015 naprej.