Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor, Grajski trg 1, Maribor, ki ga zastopa direktorica Irena Španinger, na podlagi 52. in 55. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018 in 79/2018), 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/2018) in Dopolnitve Letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem 2020, dne 5.8.2020 objavlja:

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor (v nadaljevanju JMSS Maribor) objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe, katere predmet bo menjava naslednjih nepremičnin:

  • stanovanje št. 2, Nad izviri 6, Miklavž na Dravskem polju, ID znak 693-1874-2, velikosti 82,80 m2, ocenjena tržna vrednost 52.000 EUR,  v lasti JMSS Maribor;

 

se zamenja za

  • stanovanje št. 1, Ptujska cesta 112, Miklavž na Dravskem polju,  ID znak 693-1869-1, velikosti 109,90 m2, ocenjena tržna vrednost 41.000 EUR, v lasti Občine Miklavž na Dravskem polju
  • in

stanovanje št. 2, Ptujska cesta 112, Miklavž na Dravskem polju, ID znak 693-1869-2, v velikosti 48,80, ocenjena tržna vrednost 24.000 EUR, v lasti Občine Miklavž na Dravskem polju.

v zasebni lasti.

Razlika med ocenjenimi vrednostmi nepremičnin znaša 13.000 EUR in jo v skladu s sklenjeno menjalno pogodbo Občini Miklavž na Dravskem polju plača Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor.

Tržno vrednost zgoraj navedenih nepremičnin je ocenil pooblaščeni ocenjevalci vrednosti nepremičnin Tadej Čaks.

Menjalna pogodba za zgoraj navedene nepremičnine bo sklenjena ob pogoju izdanega soglasja pristojne komisije za neposredno prodajo nepremičnin pri JMSS Maribor in po poteku najmanj 20 dni od objave te namere na spletni strani JMSS Maribor, www.jmss-mb.si.

Za vse dodatne informacije smo dosegljivi na telefonu 02/250 63 10 ali po e-pošti Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

Direktorica JMSS Maribor lahko postopek menjave ustavi do sklenitve pravnega posla.