Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor, Grajski trg 1, Maribor, ki ga zastopa direktorica Irena Španinger, na podlagi 52. in 55. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018 in 79/2018), 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/2018) in Dopolnitve Letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem 2020, dne 5.8.2020 objavlja:

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor (v nadaljevanju JMSS Maribor) objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe, katere predmet bo menjava naslednjih nepremičnin:

  • parc. št. 886/3, k.o. Kamnica, ID znak 636 886/3, velikosti 381 m2, ocenjena tržna vrednost    10.300 EUR,  v lasti JMSS Maribor;

 

se zamenja za

  • parc. št. 176/9, k.o. Rošpoh,  ID znak 637 176/9, velikosti 621 m2, ocenjena tržna vrednost     10.600 EUR, v lasti Mestne občine Maribor.

 

Razlika med ocenjenimi vrednostmi nepremičnin znaša 300 EUR in jo v skladu s sklenjeno menjalno pogodbo Mestni Občini Maribor plača Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor.

Tržno vrednost zgoraj navedenih nepremičnin je ocenil pooblaščeni ocenjevalci vrednosti nepremičnin Tadej Čaks.

Menjalna pogodba za zgoraj navedene nepremičnine bo sklenjena ob pogoju izdanega soglasja pristojne komisije za neposredno prodajo nepremičnin pri JMSS Maribor in po poteku najmanj 20 dni od objave te namere na spletni strani JMSS Maribor, www.jmss-mb.si.

Za vse dodatne informacije smo dosegljivi na telefonu 02/250 63 10 ali po e-pošti Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

Direktorica JMSS Maribor lahko postopek menjave ustavi do sklenitve pravnega posla.