Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor, Grajski trg 1, Maribor, ki ga zastopa direktorica Irena Španinger, na podlagi 52. in 54. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018 in 79/2018), 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/2018), dne 20.11.2020 objavlja:

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor (v nadaljevanju JMSS Maribor) objavlja namero o sklenitvi neposrednih prodajnih pogodb za prodajo solastniških deležev deleža JMSS Maribor na skupnih delih stavb, kot sledi:

  1. Solastniški delež JMSS Maribor v višini 10,1001 %. na skupnem delu – podstrešju: posamezni del št. 13, v stavbi št. 1305, k.o. 657 Maribor grad, ID znak 657-1305-13, ki v naravi predstavlja neobdelano podstrešje, v izmeri 232,40 m2, v večstanovanjski stavbi Partizanska cesta 29, Maribor, po ocenjeni vrednosti 40.000 EUR za celotno nepremičnino.

 

  1. Solastniški delež JMSS Maribor v višini 2,56 % na skupnem delu – hišniškem stanovanju: posamezni del št. 102, v stavbi št. 647, k.o. 657 – Maribor grad, ID znak 657-647-102, ki v naravi predstavlja garsonjero s kletjo, v skupni izmeri 37,10 m2, v pritličju večstanovanjske stavbe Cankarjeva ulica 26, Maribor, po ocenjeni vrednosti 50.000 EUR za celotno nepremičnino.

 

  1. Solastniški delež JMSS Maribor v višini 18,903 %. na skupnem delu – podstrešju: v stavbi št. 371, k.o. 660 Studenci, ID znak stavbe 660-371, ki v naravi predstavlja neobdelano podstrešje, v izmeri 63,09 m2, v večstanovanjski stavbi Ruška cesta 100, Maribor, po ocenjeni vrednosti 7.886 EUR za celotno nepremičnino.

 

  1. Del stanovanja v izmeri 4,26 m2, v enostanovanjski stavbi na naslovu Gorkega ulica 25b, Maribor, na parc. št. 852/4, k.o. 659 – Tabor, po ocenjeni tržni vrednosti 2.200 EUR

 

Prodaja solastniških deležev JMSS Maribor na zgoraj navedenih nepremičninah se vrši na podlagi vlog etažnih lastnikov in upravnikov večstanovanjskih stavb.

Prodajna pogodba bo sklenjena ob pogoju izdanega soglasja pristojne komisije za neposredno prodajo nepremičnin pri JMSS Maribor in po poteku najmanj 20 dni od objave te namere na spletni strani JMSS Maribor, www.jmss-mb.si.

Za vse dodatne informacije smo dosegljivi na telefonu 02/250 63 10 ali po e-pošti Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

Direktorica JMSS Maribor lahko postopek prodaje ustavi do sklenitve neposredne prodajne pogodbe.