Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor, Grajski trg 1, Maribor, ki ga zastopa direktorica Irena Španinger, na podlagi 52. in 54. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018 in 79/2018), 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/2018), dne 1.4.2021 objavlja:

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor (v nadaljevanju JMSS Maribor) objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe, katere predmet bo menjava naslednjih nepremičnin:

  • stanovanje št. 13, Ulica Kneza Koclja 26, Maribor, ID znak: 657-2179-13, v izmeri po cenitvi in po podatkih GURS 89,7 m2, ocenjene tržne vrednosti 104.000 EUR, v lasti JMSS Maribor,

se zamenja za

  • stanovanje št. 1, Ribniška ulica 7, Maribor, ID znak: 638-953-1 (nevknjiženo), v izmeri po cenitvi 91,92 m2 (po podatkih GURS 74,7 m2), ocenjene tržne vrednosti 108.000 EUR, v zasebni lasti, ki se nahaja na parceli 470/9, k.o. 638 Krčevina, ID znak: parcela 638 470/9.

 

Razlika med ocenjenimi vrednostmi nepremičnin znaša 4.000 EUR in jo v skladu s sklenjeno menjalno pogodbo plača JMSS Maribor.

Tržno vrednost zgoraj navedenih nepremičnin je ocenil pooblaščeni ocenjevalci vrednosti nepremičnin Tadej Čaks.

Menjalna pogodba za zgoraj navedeni nepremičnini bo sklenjena ob pogoju izdanega soglasja pristojne komisije za neposredno prodajo nepremičnin pri JMSS Maribor in po poteku najmanj 20 dni od objave te namere na spletni strani JMSS Maribor, www.jmss-mb.si.

Za vse dodatne informacije smo dosegljivi na telefonu 02/250 63 10 ali po e-pošti Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

Direktorica JMSS Maribor lahko postopek prodaje ustavi do sklenitve neposredne prodajne pogodbe.