NEPROFITNI RAZPIS V LETU 2021 IN SUBVENCIJA TRŽNE NAJEMNINE

JMSS Maribor obvešča, da v letu 2021 predvidoma ne bo razpisal javnega razpisa za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem.

Občani, ki se niso prijavili na neprofitni razpis v oktobru 2020, bodo lahko podali vlogo za subvencijo tržne najemnine leto dni po objavi zadnjega razpisa, to je od 17.11.2021 dalje.

Vse nadaljnje informacije v zvezi s pridobitvijo subvencije lahko občani pridobijo na pristojnem centru za socialno delo.