Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor, Grajski trg 1, Maribor, ki ga zastopa direktorica Irena Španinger, na podlagi 52. in 54. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018 in 79/2018), 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/2018), dne 5.5.2022 objavlja:

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor (v nadaljevanju JMSS Maribor) objavlja namero o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za prodajo solastniškega deleža JMSS Maribor na skupnem delu stavbe, kot sledi:

  1. Solastniški delež JMSS Maribor v višini 13,60 % na skupnem delu – delu podstrešja: v stavbi št. 331, k.o. 681 Pobrežje, ID znak 681-331-14, v izmeri 68,20 m2, po ocenjeni vrednosti 15.205 € za celoto in ID znak 681-331-15, v izmeri 30,00 m2, po ocenjeni vrednosti 6.689 € za celoto, v večstanovanjski stavbi Cesta XIV. divizije 4, Maribor.
  2. Solastniški delež JMSS Maribor v višini 13,60 % na skupnem delu – delu podstrešja: v stavbi št. 331, k.o. 681 Pobrežje, ID znak 681-331-13 v izmeri 55,20 m2 po ocenjeni vrednosti 12.307 € za celoto, v večstanovanjski stavbi Cesta XIV. divizije 4, Maribor, pod naslednjimi pogoji:
  • za potrebe čiščenja in vzdrževanja dimnika se mora omogoči dostop do revizijskih vratc dimnika na podstrešju ali
  • dimnik se prestavi na zunanjo stran stavbe oziroma na zunanjo steno na način, da ohrani svojo funkcijo. Pred izvedbo del, ki morajo biti opravljena v skladu z zakonom, pravili in smernicami, je obvezno posvetovanje z dimnikarsko družbo.

Kupec pristopi k spremembi elaborata stavbe nemudoma po vročenem sklepu pristojne komisije za neposredno prodajo nepremičnin.

Prodaja solastniškega deleža JMSS Maribor na zgoraj navedeni nepremičnini se vrši na podlagi vloge solastnika predmetne nepremičnine.
 
Prodajna pogodba bo sklenjena ob pogoju izdanega soglasja pristojne komisije za neposredno prodajo nepremičnin pri JMSS Maribor in po poteku najmanj 20 dni od objave te namere na spletni strani JMSS Maribor, www.jmss-mb.si.
 
Za vse dodatne informacije smo dosegljivi na telefonu 02/250 63 10 ali po e-pošti Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..
 
Direktorica JMSS Maribor lahko postopek prodaje ustavi do sklenitve neposredne prodajne pogodbe.