Spoštovani,

v Javnem medobčinskem stanovanjskem skladu Maribor si želimo, da bi na naših spletnih straneh dobili čim več koristnih informacij, ki jih potrebujete v stiku z nami. Zato vas vabimo, da nam posredujete svoje pripombe, predloge ali pohvale, ki se nanašajo na delo stanovanjskega sklad. Uporabili jih bomo pri svojem delu za izboljšanje našega stika z uporabniki naših storitev.
Za vaše sodelovanje se vam najlepše zahvaljujemo.

Ime in priimek:*
E-naslov:*
Predlog:*
Potrjujem, da sem seznanjen s politiko zasebnosti JMSS Maribor*