Izbira izvajalca za obnovo stanovanj na različnih lokacijah, upoštevaje okoljske zahteve

Dokumentacija:

1. Razpisna dokumentacija z obrazci

2. Predračun

3. Popisi del - DOPOLNJEN - z dnem 3.9.2018 je popis za PAJKOVO ULICO 29/23 (v zavihku GRADBENA DELA, I. RUŠITVENA DELA se postavka št. 3. »Odstranitev električnih stenskih radiatorjev vključno z nakladanjem in odvozom v trajno deponijo, na razdaljo do 15km« izbriše) in VRBANSKO CESTO 28B/105 (v zavihku »OBRTNIŠKA DELA«,VI. Podi in tlaki se pri postavki št. 1 »Obnova klasičnega parketa«, spremeni količina iz 18,20 m2 na 32,5 m2) POPRAVLJEN – glej odgovor na vprašanje, objavljen na Portalu javnih naročil z dne 3.9.2018. V ostalem se popisi ne spreminjajo. (Datoteko je potrebno shraniti na računalnik in "odzipati".)

4. Naročnik ESPD