Upravljanje najemnih stanovanj in večstanovanjskih stavb za obdobje enega leta, številka: 2010-97/2019

Dokumentacija

1. Dokumentacija

Datoteke so stisnjene v zip obliko in jih je potrebno prenesti na računalnik ter ekstrahirati.

Javno naročilo je objavljeno na Portalu javnih naročil, in sicer na povezavi: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=332577.
Obrazca 1 in 2, ki sta del javnega naročila, pa v Wordovi obliki prilagamo še tukaj: Obrazca 1, 2