Namera o oddaji stvarnega premoženja v brezplačno uporabo z neposredno pogodbo

V skladu s 53. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014 in 58/2016) in 30. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/2013, 50/2014, 90/2014, 14/2015 in 76/2015), Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor objavlja:

 

NAMERO O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V BREZPLAČNO UPORABO Z NEPOSREDNO POGODBO

 

Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor, Grajski trg 1, Maribor, ki ga zastopa direktorica mag. Tanja Vindiš Furman, objavlja namero o oddaji stvarnega premoženja v brezplačno uporabo, in sicer:

stanovanje – posamezni del št. št. 21, v stavbi št. 4451, k.o. 660 Studenci, ID znak 660-4451-21, v skupni izmeri 71,40 m2, ki v naravi predstavlja stanovanje št. 21, v 2. nadstropju, v večstanovanjski stavbi Preradovičeva ulica 17A, Maribor,

za izvajanje programa »Preprečevanje deložacij in krepitev moči za ohranjanje obstoječih nastanitev« v obdobju od 1.1.2017 do 31.12.2017 oziroma do zaključka izvajanja programa »Preprečevanje deložacij in krepitev moči za ohranjanje obstoječih nastanitev«, Društvu za pomoč in samopomoč brezdomcev Kralji ulice, Pražakova 6, 1000 Ljubljana.

Najemna pogodba za zgoraj navedeno nepremičnino, bo sklenjena po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor, www.jmss-mb.si.