Osvežen seznam tržnih stanovanj za Razpis za oddajo tržnih stanovanj v najem

 
Skladno z Razpisom za oddajo tržnih stanovanj v najem z dne 1.9.2016, JMSS Maribor objavlja osvežen seznam prostih tržnih stanovanj:
 
Zap. št.
Naslov
Št. stan.
Površina (m2)
Št. sob
Najemnina (EUR)
Energetski razred
1.
Aškerčeva ulica 22
4
115,34
4
471,74
C
2.
Maistrova ulica 6
5
99,30
2,5
406,13
C
3.
Prešernova ulica 28
9
90,61
3
370,59
D
4.
Trg revolucije 9
2
107,64
3
440,24
kultur. ded.
*seznam prostih stanovanj se ažurira 1x mesečno, po opravljenem izboru
 
Vloge je možno oddati do vključno dne 20.12.2016.
 

V Mariboru, 01.12.2016