Seznam pridobiteljev po Javnem razpisu za dodelitev neprofitnih stanovanj, objavljenem dne 1.9.2015, ki so jim zagotovljena neprofitna stanovanja

Seznam pridobiteljev po Javnem razpisu za dodelitev neprofitnih stanovanj, objavljenem dne 1.9.2015, ki so jim zagotovljena neprofitna stanovanja

Lista A:

Mestna občina Maribor

Občina Duplek

Občina Hoče - Slivnica

Občina Miklavž na Dravskem polju 

Občina Rače - Fram