Osvežen seznam tržnih stanovanj za Razpis za oddajo tržnih stanovanj v najem

Skladno z Razpisom za oddajo tržnih stanovanj v najem z dne 1.9.2016, JMSS Maribor objavlja osvežen seznam prostih tržnih stanovanj:

Oddaja vlog

Izbor

od 1.9.2016 do 20.9.2016

od 21.9.2016 do 30.9.2016

od 1.10.2016 do 20.10.2016

od 21.10.2016 do 31.10.2016

od 1.11.2016 do 20.11.2016

od 21.11.2016 do 30.11.2016

od 1.12.2016 do 20.12.2016

od 21.12.2016 do 31.12.2016 

Vloge je možno oddati do vključno dne 20.11.2016.