Razpis za oddajo stanovanj v najem za mlade in mlade družine

Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor (v nadaljevanju JMSS Maribor) na podlagi Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/2003 s spremembami in dopolnitvami), Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010 s spremembami in dopolnitvami), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011 s spremembami in dopolnitvami) in Splošnih pogojev poslovanja Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor (Medobčinski uradni vestnik, št. 9/2017) objavlja

RAZPIS ZA ODDAJO STANOVANJ V NAJEM ZA MLADE IN MLADE DRUŽINE

P O P R A V E K

RAZPISA ZA ODDAJO STANOVANJ V NAJEM ZA MLADE IN MLADE DRUŽINE 

JMSS Maribor obvešča, da je v besedilu razpisa za oddajo stanovanj v najem za mlade in mlade družine, objavljenem dne 1.2.2018, prišlo do tiskarske napake, in sicer se stanovanje pod zaporedno št. 2, namenjeno mladim, namesto na Regentovi ulici 50, 2000 Maribor, nahaja na Regentovi ulici 20, Maribor.