Prednostne liste upravičencev do dodelitve neprofitnega stanovanja v najem po Javnem razpisu za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem z dne 2.10.2017

Prednostne liste upravičencev do dodelitve neprofitnega stanovanja v najem po Javnem razpisu za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem z dne 2.10.2017

Lista A:

Mestna občina Maribor
Občina Duplek
Občina Hoče - Slivnica
Občina Miklavž na Dravskem polju
Občina Rače - Fram
Občina Starše

Lista B:

Mestna občina Maribor
Občina Hoče - Slivnica
Občina Miklavž na Dravskem polju