POPRAVEK - javna dražba za prodajo nepremičnin

POPRAVEK RAZPISA JAVNE DRAŽBE

za prodajo nepremičnin, ki bo dne 18. maja 2018 ob 10.00 uri

V razpisu javne dražbe za prodajo nepremičnin Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor (JMSS Maribor), Grajski trg 1, 2000 Maribor, objavljenem dne 26.4.2018, na oglasni deski JMSS Maribor, Grajski trg 1, Maribor in na spletni strani JMSS Maribor (www.jmss-mb.si) ter dne 28.4.2018 v obliki informativnega obvestila v časopisu Večer, se pri nepremičnini pod zaporedno številko 11, na naslovu Pregljeva ulica 16, Maribor, spremeni izmera po cenitvi in posledično izklicna cena nepremičnine:

Zap. št.

Naslov

Št. stan.

Lega

Št. sob

Izmere po cenitvi (m2)

Leto gradnje objekta

Šifra in ime katastrske občine

ID oznaka stavbe

ID oznaka dela stavbe

E.r.

Izklicna cena (€)

Varščina (€)

Datum in ura ogleda

11.

PREGLJEVA ULICA 16

15

1. nad.

1

27.95

26,25

1938

659 – TABOR

3236

58

C

13.500

12.700

1.350

1.270

9.5.2018

16.00-17.00

 

 

 

 

 

E.r. – energetski razred

Izmere po cenitvi predstavljajo neto tlorisno površino dela stavbe.

Ostalo besedilo razpisa javne dražbe ostaja nespremenjeno!