Seznam upravičencev, ki jim bodo zagotovljena neprofitna stanovanja po Javnem razpisu za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem z dne 2.10.2017


Mestna občina Maribor
Lista B
Zap. št.  Priimek Ime Točke
1 KOBALE MAJA 240