Seznam upravičencev, ki jim bodo zagotovljena neprofitna stanovanja po Javnem razpisu za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem z dne 2.10.2017


Mestna občina Maribor
Lista A
Z. št.
Priimek
Ime
Točke
1
BEQIRAJ
RUZHDI
590
2
VEKJET
DINA
590
3
KLEMENČIČ
ŠPELA
590
4
BERKO
NATAŠA
570
5
LEPENIK
ANDREJA
570
6
PAVLOVIĆ
SANDRA
565
7
DOBOŠ
TJAŠA
550
8
MACAROL
ALEŠ
550
9
CAMLEK
ANTON
550
10
MENDEK
JOLANDA
540
11
MAJCEN
ANITA
540
12
MAGDIČ
MATEJA
540
13
DEDIĆ
HUSEIN
540
14
NOVAK
NADA
540
15
BEJAZAGA
ALISA
530
16
MEDIK
GORAZD
530
17
PERNEK
MARJAN
530
18
CESTAR
ALOJZ
525
19
ČRNKO
VESNA INA
510
20
ZEMLJIČ
KRISTINA
510