Seznam upravičencev, ki jim bodo zagotovljena neprofitna stanovanja po Javnem razpisu za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem z dne 2.10.2017


Mestna občina Maribor
Lista A
 
Z. št.
Priimek
Ime
Točke
1
ŽNUDERL
KLAVDIJA
510
2
ŠTRAKL
SANJA
510
3
KESIČ
MANUELA
510
4
ČOVRAN
MARIO
510
5
ŽLENDER
NATAŠA
510
6
POPOVIĆ
MIROSLAV
505
7
COKAN
LIDIJA
500
8
JAHJA
LULIZIM
500
9
PUNČUH
SAŠO
500
10
VALENTAN
SREČKO
500


Občina Duplek
Lista A

Z. št.
Priimek
Ime
Točke
1
BRAČKO
NADA
390


Občina Hoče - Slivnica
Lista A

Z. št.
Priimek
Ime
Točke
1
EKART
ALJAŽ
490


Občina Rače - Fram
Lista A

Z. št.
Priimek
Ime
Točke
1
TRČAK DARJA
420