Seznam upravičencev, ki jim bodo zagotovljena neprofitna stanovanja po Javnem razpisu za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem z dne 2.10.2017

 
Mestna občina Maribor
Lista A
 
Z. št.
Priimek
Ime
Točke
1
KOVAČEC GORDANA
500
2
TAŠKOVSKI VELKO
500
3
KRIŽMAN DARKO
500
4
VEZJAK JOŽICA
500
5
BEČIRI HAŠIM
495
6
LESKOVAR BARBARA
490
7
GRULA IVAN
490
8
POLC MARIJA
490
9
FLEGAR BISERKA
490
10
ABDULLA RAMIZA
490
11 DAMIŠ BOGDAN 490


Občina Duplek
Lista A

Z. št.
Priimek
Ime
Točke
1
KRANER LANA
385


Občina Rače - Fram
Lista A

Z. št.
Priimek
Ime
Točke
1
ROGINA MIROSLAV
385