Seznam upravičencev, ki jim bodo zagotovljena neprofitna stanovanja po Javnem razpisu za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem z dne 2.10.2017

 
Mestna občina Maribor
Lista A
 
Z. št.
Priimek
Ime
Točke
1
NOTERSBERGER KATICA
530Občina Rače - Fram
Lista A

Z. št.
Priimek
Ime
Točke
1
BREŽNJAK MARINA
310

 

Popravek objave
Iz seznama upravičencev, ki jim bodo zagotovljena neprofitna stanovanja po Javnem razpisu za dodelitev neprofitni stanovanj v najem z dne 2.10.2017 v Občini Duplek se zaradi preklica odstopa od vloge upravičenca izbriše objavljena Kraner Lana (točke: 385).