Seznam upravičencev, ki jim bodo zagotovljena neprofitna stanovanja po Javnem razpisu za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem z dne 2.10.2017

 
Mestna občina Maribor
Lista A
 
Z. št.
    Priimek
 Ime
Točke
1
    BERIŠA ZEJNULLAHU  LINDA 485
2     JURKOVIČ  SUZANA 480
3     FRIŠ  EMIL 480
4     SEDMAK  IRIS 480
5     FIDLER  DAMJAN 480
6     HUDIN  ANICA 480
7     JUNGER  ANTON 480
8     SAVIĆ  SABINA 480
9     KUMER  JERNEJA 480
10     DIBRANI  ŠEFKO 470