Seznam upravičencev, ki jim bodo zagotovljena neprofitna stanovanja po Javnem razpisu za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem z dne 2.10.2017

 
Mestna občina Maribor
Lista A
 
Z. št.
    Priimek
 Ime
Točke
1
    POLŠAK  SIMONA 470
2     BELINA  PETRA 470
3     MATALN  PETRA 470
4     REBERNAK  IZTOK 470
5     KARAPETRIĆ  MIHAELA 470
6     BRECELJ  MIHAELA 470
7     ŠIŠIĆ  REFIK 470
8     PODOJSTERŠEK  PRIMOŽ 470
9     LOVRENČIČ  MARIJA 460