Seznam upravičencev, ki jim bodo zagotovljena neprofitna stanovanja po Javnem razpisu za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem z dne 1.10.2018.

 
Mestna občina Maribor
Lista B
 
Z. št.
    Priimek
 Ime
Točke
1
    VAGNER     ROMANA 520
2     TASIĆ     BILJANA 490
3     HEDLLER     NIKA 480
4     BLAGOJEVIĆ     JELKA 460
5     ZAVEC     VESELKO 450
6     RALEVIČ     DESANKA 450
7     VORIH     DANIJEL 440
8     HERNAH KAJBIČ     NINA 430
9     KOS DURJAVA     MOJCA 420
10     BORKOVIĆ     DAMJAN 420
11     RAMADANI     SKENDER 405
12     VOGRINEC     SIMONA 390
13     PODLESNIK     DEJAN 390
14     PETROVIČ     DENIS 380
15     GRADIŠNIK     ROSANA 320
16     JUGOVEC     NIKA 310
17     KOČAR KUKOVEC     MATEJA 300
18     TOPIĆ     ŽELJKA 290
19     POGLONIK     KATJA 270
20     NOVAK     BOJANA 260