Seznam upravičencev, ki jim bodo zagotovljena neprofitna stanovanja po Javnem razpisu za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem z dne 1.10.2018.

 
Mestna občina Maribor
Lista B
 
Z. št.
    Priimek
 Ime
Točke
1     NOVAK     MITJA 250
2     DRAGULJIČ     MARKO 240
3     ŠKRBIČ     DARKO 240
4     BAUMAN     ALEŠ 185