Seznam upravičencev, ki jim bodo zagotovljena neprofitna stanovanja po Javnem razpisu za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem z dne 1.10.2018.

Občina Miklavž na Dravskem polju
Lista B
 Zap. št.
   Priimek
   Ime
Točke
1
   KOSTANJEVEC
   BRANKA
390
 
Občina Duplek
Lista A
Zap. št.
   Priimek
   Ime
Točke
1
   ZOREC
   LILIJANA
460
2
   TABAKOVIĆ
   SABINA
410
 
Občina Rače - Fram
Lista B
Zap. št.
   Priimek
   Ime
Točke
1
   PŠENIČNIK
   MIRAN
390
 
Občina Hoče - Slivnica
Lista A
Zap. št.
   Priimek
   Ime
Točke
1
   LORBER
   REBEKA
570
2
   ŠRAJ
   SIMONA
470
 
Občina Starše
Lista A
Zap. št.
   Priimek
   Ime
Točke
1
   URGL
   JANJA
420
2
   CEBE
   VITO
400