Seznam upravičencev, ki jim bodo zagotovljena neprofitna stanovanja po Javnem razpisu za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem z dne 1.10.2018

Občina Miklavž na Dravskem polju
Lista A
 Zap. št.
   Priimek
   Ime
Točke
1
  BUNDERLA GOMBOC
  NATAŠA
430
2   TETIČKOVIČ   SIMONA 430

Občina Rače - Fram
Lista A
Zap. št.
   Priimek
   Ime
Točke
1
   TRČAK
   DARJA
420