Seznam upravičencev, ki jim bodo zagotovljena neprofitna stanovanja po Javnem razpisu za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem z dne 1.10.2018

Mestna občina Maribor
Lista A
 Zap. št.
   Priimek
   Ime
Točke
1
  NOVAK
  NATAŠA
570
2   HAZAK   ASHER 570
3   COKOJA   BERTO 560
4   BIDA   SLAVICA 560
5   KLEMENČIČ   ŠPELA 560
6   KOLMANIČ   DRAGO 550
7   SAHIT   ŠENAZA 545
8   MAJCEN   ANITA 540
9   PAK   PATRICIJA 540
10   ROŠTOHAR   VLADKA 540
11   KOTER   NASTJA 540
12   NOVAK   NADA 540
13   MEDIK   GORAZD 530
14   TASEV   ANICA 525
15   PLAVEC   MARTINA 520
16   MOHORKO   DARJA 520
17   CAF   DAMJAN 515
18   KELC   DANICA 510
19   JURKOVIČ   SUZANA 510
20   BRDNIK   FRANC 510