Seznam upravičencev, ki jim bodo zagotovljena neprofitna stanovanja po Javnem razpisu za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem z dne 1.10.2018

Mestna občina Maribor
Lista A
 Zap. št.
   Priimek
   Ime
Točke
1
  PAUČINAC
  DAMIR
510
2   PLOH   SUZANA 510
3   MARKOVIČ   DOBRINKA 510
4   SAKAN   BILJANA 510
5   ŽLENDER   NATAŠA 510
6   LEPENIK   ANDREJA 510
7   BERISHA   SUZANA 505
8   BEQIRAJ   RUZHDI 500

 

Občina Hoče - Slivnica
Lista A
 Zap. št.
   Priimek
   Ime
Točke
1
  PERC
  SUZANA
460
2   NESIĆ   ROBERT 440

 

Občina Rače - Fram
Lista A
 Zap. št.
   Priimek
   Ime
Točke
1
  PERIŠIĆ
  MARIJA
370

 

Občina Miklavž na Dravskem polju
Lista A
 Zap. št.
   Priimek
   Ime
Točke
1
  ROŽMAN
  SARA
420
2   RANTOŠA   MATEJA 410

 

Občina Starše
Lista A
 Zap. št.
   Priimek
   Ime
Točke
1
  HORVAT
  MILAN
310