Seznam upravičencev, ki jim bodo zagotovljena neprofitna stanovanja po Javnem razpisu za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem z dne 1.10.2018

Mestna občina Maribor
Lista A
 
 Zap. št.
   Priimek
   Ime
Točke
1
GLAŽAR
NEVENKA
500
2
KOROŠEC
PEPCA
500
3
ŽINKOVIČ
TATJANA
500
4
TRSTENJAK
MARIJA
500
5
KOLENC
JANKO SAMO
500
6
ŽERJAVIĆ
MAJDA
500
7
STAJNKO
MIROSLAVA
500
8
KOVAČEC
MILENKA
500
9
KRIŽANIČ
ANDREJKA
490
10
VOGRINEC
ALEŠ
490
11
MOŽIČ
ANTON
480
12
CVETEŽAR
VESNA
480
13
ŽNIDARŠIČ GRIL
DARJA
480
14
ŠKROBAR
ROBERT
480
15
NIDERL
BRANKO
480
16
ARTIČEK
RAFAEL
480