Javna dražba za prodajo nepremičnin

Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor (JMSS Maribor), Grajski trg 1, Maribor, na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1, Uradni list RS, št. 11/2018 in 79/2018), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/2018), Splošnih pogojev poslovanja Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor (Medobčinski uradni vestnik, št. 9/2017, 4/2018 in 16/2019), Letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem JMSS Maribor in Dopolnitve Letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem JMSS Maribor 2020, razpisuje

JAVNO DRAŽBO

za prodajo nepremičnin, ki bo v četrtek, dne 24. septembra 2020, od 10.00 uri do 12.00 ure

 

CELOTNO BESEDILO IN SEZNAM NEPREMIČNIN ZA JAVNO DRAŽBO