Seznam upravičencev, ki jim bodo zagotovljena neprofitna stanovanja po Javnem razpisu za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem z dne 1.10.2019

Mestna občina Maribor

Lista B

Zap.št.

Ime

Priimek

Točke

1.

Mitja

Blažič

550

2.

Spomenka

Husnjak

480

3.

Sonja

Karmel

450

4.

Mojca

Bohl

420

5.

Renata

Ekart

410

6.

Nataša

Škrobar

410

7.

Jelka

Blagojević

410

8.

Simona

Ereš

390

9.

Veronika

Celinger

390

10.

Fadilj

Beriša

390

11.

Simona

Majerič

390

12.

Elica

Medved

370

13.

Marko

Petković

370

14.

Zlatko

Veingerl

370

15.

Darja

Gorjup

370

16.

Boštjan

Ščavničar

370

17.

Jan

Brdnik

350

18.

Natanael

Ros

320

19.

Andreja

Goričan

320

20.

Jerica

Prepelič

280

 

Občina Duplek

Lista A

Zap.št.

Ime

Priimek

Točke

1.

Renata

Družovec

540

2.

Polona

Repič

450

 

Občina Miklavž na Dravskem polju

Lista A

Zap.št.

Ime

Priimek

Točke

1.

Marija

Šprah

470

2.

Aljaž

Ekart

450

 

 

Občina Hoče - Slivnica

Lista A

Zap.št.

Ime

Priimek

Točke

1.

Majda

Petrovič

460

2.

Suzana

Perc

455

 

Občina Starše

Lista A

Zap.št.

Ime

Priimek

Točke

1.

Zlatka

Žorman

320

2.

Živa

Karlovčec

290