Razpis za oddajo tržnega stanovanja v najem

Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor (v nadaljevanju JMSS Maribor) na podlagi 62. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1, Uradni list RS, št. 11/2018 in 79/2018) ter 11. in 19. člena Splošnih pogojev poslovanja Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor (Medobčinski uradni vestnik, št. 19/2017, 4/2018 in 16/2019) objavlja

RAZPIS ZA ODDAJO TRŽNIH STANOVANJ V NAJEM:

- BESEDILO RAZPISA

VLOGA