Seznam upravičencev, ki jim bodo zagotovljena neprofitna stanovanja po Javnem razpisu za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem z dne 1.10.2019

 

Mestna občina Maribor

Lista B

Zap.št.

Ime

Priimek

Točke

1.

Tamara

Kolarič

280

2.

Sandra

Mikić

270

3.

Minela

Hibić

270

 

Občina Rače - Fram  

Lista A

Zap.št.

Ime

Priimek

Točke

1.

Marija

Krajnc

430

2.

Darja

Trčak

390