Seznam upravičencev, ki jim bodo zagotovljena neprofitna stanovanja po Javnem razpisu za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem z dne 1.10.2019

Mestna občina Maribor

Lista B

Zap.št.

Ime

Priimek

Točke

1.

Stojan

Radin

260

 

 

Občina Duplek  

Lista A

Zap.št.

Ime

Priimek

Točke

1.

Miroslava

Bunjac

450

2.

Mojca

Kopun

445

 

 

Občina Miklavž na Dravskem polju  

Lista A

Zap.št.

Ime

Priimek

Točke

1.

Mateja

Rantoša

440

2.

Sara

Rožman

420

3.

Tea

Knuplež

420

4.

Nataša

Bunderla

400

 

 

Občina Hoče – Slivnica  

Lista A

Zap.št.

Ime

Priimek

Točke

1.

Katja

Mesarič

450