Seznam upravičencev, ki jim bodo zagotovljena neprofitna stanovanja po Javnem razpisu za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem z dne 1.10.2019

Mestna občina Maribor

Lista B

Zap.št.

Ime

Priimek

Točke

1.

Andrej

Korelič

260

2.

Elma

Šarkinović

255

3.

Luka

Virtnik

240