Seznam upravičencev, ki jim bodo zagotovljena neprofitna stanovanja po Javnem razpisu za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem z dne 1.10.2019

Mestna občina Maribor

Lista A

Zap.št.

Ime

Priimek

Točke

1.

SIMONA

ŠKOF

610

2.

POLJANKA

GROS

600

3.

ŽEĆIR

ŠEĆIRI

580

4.

ASHER

HAZAK

570

5.

MILENA

MUNDA

560

6.

BURIM

BEČIRI

550

7.

ĐERMINA

ANTIĆ

550

8.

ANITA

MAJCEN

540

9.

NASTJA

KOTER

540

10.

DAMJAN

FIDLER

540

11.

MILAN

ČURČIČ

540

12.

PATRICIJA

PAK

540

13.

NADA

NOVAK

540

14.

MILENA

JOVIČEVIĆ

530

15.

SLAVOLJUB

LAZAREVIĆ

530

16.

HEDA

SENICA

530

17.

MOJCA

HOLC

530

18.

GORAZD

MEDIK

530

19.

IRENA

ŠEK

530

20.

ANICA

TASEV

525

21.

IBRAHIM

SALIHI

520

22.

DAMIR

PAUČINAC

520

23.

MARTINA

PLAVEC

520

24.

EMIN

BREŠČIĆ

520

25.

MARJAN

KRESLIN

510

26.

BENJAMIN

BIRSA

510

27.

STOJANKA

VAGNER

510

28.

MILAN

ULBL

510