Prednostne liste upravičencev do dodelitve neprofitnega stanovanja v najem po Javnem razpisu za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem z dne 15.10.2020

Prednostne liste upravičencev do dodelitve neprofitnega stanovanja v najem po Javnem razpisu z dne 15.10.2020

Lista A
Mestna občina Maribor
Občina Hoče - Slivnica
Občina Miklavž na Dravskem polju
Občina Duplek
Občina Rače - Fram
Občina Starše

Lista B:
Mestna občina Maribor
Občina Hoče - Slivnica
Občina Miklavž na Dravskem polju
Občina Duplek
Občina Rače - Fram