Seznam upravičencev, ki jim bodo zagotovljena neprofitna stanovanja po Javnem razpisu za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem z dne 1.10.2019

Mestna občina Maribor

Lista B

Zap.št.

Ime

Priimek

Točke

1.

Ana

Jovanović

240

2.

Katja

Gradišnik

240

 

 

Mestna občina Maribor

Lista A

Zap.št.

Ime

Priimek

Točke

1.

Biljana

Sakan

510

2.

Žnidaršič Gril

Darja

510

 

 

Občina Rače - Fram  

Lista A

Zap.št.

Ime

Priimek

Točke

1.

Nina 

Petelinšek

360

2.

Mateja

Krajnc

320