Seznam upravičencev, ki jim bodo zagotovljena neprofitna stanovanja po Javnem razpisu za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem z dne 1.10.2019

Mestna občina Maribor

Lista A

Zap.št.

Ime

Priimek

Točke

1.

Jelka

Zamuda

510

2

Katarina

Rašl

510

2.

Majda

Strelec

510