Razpis za oddajo tržnih stanovanj v najem – obvestilo o prostih stanovanjih

Na podlagi Razpisa za oddajo tržnih stanovanj v najem, objavljenega dne 6.5.2021, JMSS Maribor obvešča, da so na dan 1.9.2021 prosta naslednja stanovanja*:

Zap. št.

Naslov

Št. stanovanja

Površina (m2)

Št. sob

Najemnina (EUR/mesec)

1.

Cankarjeva ulica 24, Maribor

2

54,71

2

446,24

2.

Gosposvetska cesta 40, Maribor

8

69,02

3

455,30

3.

Trg Borisa Kidriča 1, Maribor

18

47,32

1,5

446,24

*Seznam prostih stanovanj se ažurira 1x mesečno, po opravljenem izboru.

Skladno z razpisnimi pogoji je rok za oddajo vloge do vključno dne 20.9.2021.

- POVEZAVA DO RAZPISA

- VLOGA