Javna dražba za prodajo nepremičnin

Spoštovani,

obveščamo vas, da je JMSS Maribor objavil javno dražbo za prodajo nepremičnin, ki bo v sredo, 29. septembra 2021, ob 9.00 in ob 10.00 uri.

Dražitelji morajo do vključno petka, 24. septembra 2021, položiti varščino v višini 10 % izklicne cene na podračun JMSS Maribor
in do vključno ponedeljka, 27. septembra 2021 predložiti obvezno dokumentacijo.

Vse nepremičnine so na voljo za ogled. Ogledi nepremičnin se bodo izvajali 15. septembra 2021 v različnih urah, kot so navedene v objavi.

Z dnem 17.9.2021 se iz prodaje na javni dražbi izvzame nepremičnina pod zaporedno številko 4:
stavba z zemljiščem na naslovu Orožnova ulica 7, Maribor, na parc. št. 1590 in 1591, obe k.o. 657 Maribor grad.


CELOTNO BESEDILO IN SEZNAM NEPREMIČNIN ZA JAVNO DRAŽBO
OBVEZEN OBRAZEC