Seznam upravičencev, ki jim bodo zagotovljena neprofitna stanovanja po Javnem razpisu za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem z dne 1.10.2019

Mestna občina Maribor
Lista A
Zap.št.
Ime
Priimek
Točke
1.
 Franc
 Brdnik
510

Občina DuplekLista A

Zap.št.
Ime
Priimek
Točke
1.
 Boštjan
 Potrč
440
2.
 Petra
 Roj
420
3.
 Valtruda
 Bacciavila  Novak
380

Občina Rače - Fram
Lista A

Zap.št.
Ime
Priimek
Točke
1.
 Rok
 Cvetkovič
320
2.
 Vesna
 Leme
320

Občina Starše
Lista A

Zap.št.
Ime
Priimek
Točke
1.
 Anže
 Lenarčič
270