Seznam upravičencev, ki jim bodo zagotovljena neprofitna stanovanja po Javnem razpisu za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem z dne 15.10.2020

 
Mestna občina Maribor
Lista A
Zap.št.
Ime
Priimek
Točke
1.
  Barbara     LAZAR 520
2.   Simona     MARČIČ 520
3.   Dušan     TENKO 510