Javna dražba za prodajo nepremičnin (sprememba)

Spoštovani, 
obveščamo vas, da je JMSS Maribor objavil javno dražbo za prodajo nepremičnin, ki bo v četrtek, dne 31. marca 2022, od 9.00 do 10.00 ure. 
Dražitelji morajo do vključno ponedeljka, dne 28. marca 2022, položiti varščino v višini 10 % izklicne cene na podračun JMSS Maribor. 
Vse nepremičnine so na voljo za ogled. Ogledi nepremičnin se bodo izvajali 22. in 23 marca 2022 v različnih urah, kot so navedene v objavi.« 


Z dnem 28.3.2022 se iz prodaje na javni dražbi izvzame nepremičnina pod zaporedno številko 6: 
na naslovu Vurberk 93, Spodnji Duplek.

https://www.jmss-mb.si/index.php/sl/world/stanovanjsko-podrocje/485-javna-drazba-marec-2022